Professional

Op dit deel van de website vindt u alle informatie voor de medisch professional zoals zorgpaden, welke zorg waar en informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Zorgpaden

Op dit deel van de website vindt u de zorgpaden voor de verschillende soorten anogenitale klachten. 

Verwijzingen

Behandelopties dVIN/ HSIL
Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende behandelopties voor dVIN/ HSIL in de regio Zuidwest Nederland.

Lokale therapie (HSIL) Ablatieve laser (HSIL)

Excisie
(dVIN en HSIL)

Albert Schweitzer Ja Nee Ja
Bravis Ja Ja  Ja
DermaHaven Ja Via EMC Nee
Erasmus MC Ja Ja  Ja
Franciscus Gasthuis & Vlietland Ja Nee Ja
IJsselland Ja Nee Ja
Ikazia Ja Nee Ja
Maassstad Ja Nee Ja

d.d. 17-04-2023

Regionaal Multidisciplinair Overleg Vulvapathologie
Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen expertise, door met elkaar samen te werken maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en behandelopties. Afstemming over de beste behandeling vindt bij complexe casuistiek plaats in het regionaal multidisciplinair overleg. 

MDO formulier MDO Presentatie

Behandelopties Lichen Sclerosus
Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende behandelopties voor Lichen Sclerosus in de regio Zuidwest Nederland.

Lokale therapie

Introïtus
plastiek

Introïtus
plastiek 
poliklinisch

Fotodynamische therapie

Systemische therapie

Albert Schweitzer Ja Ja Nee Nee Ja, in overleg
Bravis Ja Ja Nee Nee Nee
DermaHaven Ja Nee Nee Nee Ja
Erasmus MC Ja Binnenkort Binnenkort Nee Ja
Franciscus Gasthuis & Vlietland Ja Nee Nee Nee Nee
IJsselland Ja Nee Nee Nee Ja, in overleg
Ikazia Ja Ja Ja Nee Ja, in overleg
Maassstad Ja Ja Nee Nee Ja, in overleg

d.d. 31-05-2023

Afspraak maken

Een afspraak kan de patiënt of de (assistente van de) huisarts maken via het ziekenhuis. Specifieke informatie over het maken van een afspraak, staat per ziekenhuis weergegeven. Voor een afspraak bij een van de bekkenfysiotherapeuten of seksuologen kunt u direct contact opnemen. 
Klikt u voor de juiste contactgegevens op één van de logo’s hieronder:

Wetenschappelijk onderzoek

In verschillende behandelcentra kunnen patiënten benaderd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek varieert van het invullen van vragenlijsten, afname van bloed of extra huidweefsel of behandeling met een nieuw medicijn. 

Wetenschappelijk onderzoek vindt altijd plaats in samenspraak met de patiënt. De patiënt wordt voorgelicht en geeft hiervoor een schriftelijk akkoord. Wel of niet deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek zal niets vernanderen aan de manier waarop de patiënt behandeld wordt. 

Het Anogenitaal Netwerk streeft naar gezamenlijke uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

image