Betrouwbare informatie voor patiënt en professional

De beste zorg voor mannen en vrouwen met klachten aan de vulva, penis of anus.
We noemen dit anogenitale klachten. Bij de vrouw noemen we de uitwendige geslachtsorganen de vulva, bij de man de penis en de balzak.
image

Anogenitale klachten

Anogenitale klachten zijn klachten aan de vulva, de penis of de anus. Ook kan er sprake zijn van gecombineerde klachten. Nog altijd rust er een stigma op deze aandoeningen. Er is veel schaamte bij vrouwen en mannen, waardoor zij niet de weg weten te vinden naar de juiste specialist. Er is vaak vertraging van jaren tot de diagnose. Als zij de drempel van de specialist dan toch over zijn, is het van groot belang dat hun probleem, inclusief de impact op kwaliteit van leven, voldoende in kaart gebracht wordt. In het regionale Anogenitale zorgnetwerk spannen specialisten zich in de beste zorg te leveren.

Patiënt

Mannen en vrouwen met anogenitale klachten ervaren diverse klachten, zoals chronische pijn en jeuk. Ook kunnen er veranderingen in de anatomie van de vulva, de penis en de anus ontstaan. In sommige gevallen is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van maligniteiten. Naast de fysieke klachten spelen psychoseksuele en psychosociale elementen een belangrijke rol in de behandeling van vrouwen en mannen met anogenitale klachten. Juist voor deze patiënten is een goede samenwerking tussen de betrokken zorgprofessionals van grote meerwaarde.

Professional

Hier vindt u alle informatie voor de medisch professional zoals zorgpaden, welke zorg waar en informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Mannen en vrouwen met anogenitale klachten ervaren diverse klachten, zoals chronische pijn en jeuk. Ook kunnen er veranderingen in de anatomie van de vulva, de penis en de anus ontstaan. In sommige gevallen is er een verhoogde kans op het ontwikkelen van maligniteiten. Naast de fysieke klachten spelen psychoseksuele en psychosociale elementen een belangrijke rol in de behandeling van vrouwen en mannen met anogenitale klachten. Juist voor deze patiënten is goede samenwerking tussen de betrokken zorgprofessionals van grote meerwaarde.

image

Over ons

In het Anogenitaal Zorgnetwerk werken zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen en van meerdere medische specialismen met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met anogenitale klachten. In het Anogenitaal Zorgnetwerk delen zij hun kennis en expertise rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek met elkaar. Hierdoor krijgt de patiënt de beste zorg, op het beste tijdstip en op de beste plek. Onze patiënt is dit waard!